Klinisk undersøkelse i forkant av vaksinering, anestesi og generelt alle undersøkelser innbefatter stort sett alltid hjerteauskultasjon. Tidvis påvises det da suselyd.

Suselyd må ikke bety primær hjertesykdom. Det kan komme av feber, av høyt blodtrykk, tynt blod (anemi) og også der hjertepatologi påvises, så kan det hende at denne er sekundær til annen sykdom og derfor reversibel hvis en løser primærproblemet. Når vi påviser suselyd hos katt så anbefaler vi derfor først blodtrykkmåling og blodstatus før vi booker katten til hjerteundersøkelse.

Selv om det påvises annen sykdom som kan ha årsaket hjerteproblemet, så er det likevel viktig med ekkokardiografi, siden det kan vise om det foreligger risiko for hjertesvikt og blodpropp. Begge kommer som regel plutselig og dramatisk hos tidligere symptomfri katt, og medfører store lidelser for katten. Katter med akutt hjertesvikt rammes ofte av akutt panikk fordi de plutselig ikke får luft, og blodpropper hører til den mest smertefulle en katt kan rammes av.Blodpropphemmende medisin er derfor ofte en viktig del av behandlingen av hjertesykdom hos katt.

En må også alltid gjøre en vurdering av i hvilken grad kattens livskvalitet er avhengig av å være utendørs alene der den plutselig kan få blodpropp eller akutt hjertesvikt langt hjemmefra. En katt som alltid har vært utekatt kan bli en veldig ulykkelig katt hvis den holdes innendørs. Andre katter bruker uansett mesteparten av sin tid innendørs og tolererer å gå i sele med eier ute eller å bli innekatter uten at livskvalitet reduseres. Katter er individer og må behandles som det. Det er også en god ide’ å se over hvor mye den hjertesyke katten er alene hjemme uten tilsyn når eier er på jobb.Som sagt, behandlingsopplegg og tiltak må alltid tilpasses individuelt.

Et eksempel på en katt som vi nylig har undersøkt pga suselyd er Charlie, en 12 år gammel jente som var inne hos oss nylig fordi eier syntes at hun virket «tufs». Eier advarte oss også om at hun kunne være sint, men når jeg koseblunket til henne så hilste hun mykt på meg og koseblunket tilbake. (Langsom blunking er noe katter gjør til hver andre for å vise at de er vennlig innstilt.)Vel utenfor transportburet var hun likevel meget spent og nervøs. Hun tillot meg imidlertid så vidt å veie henne (5kg) og å auskultere hjerte , der jeg påviste et kraftig suselyd og en hjertefrekvens på 180/min, som egentlig er ganske lav fin frekvens hos en nervøs katt på et veterinærbord. Vi måtte sedere henne litt for å kunne foreta hjerteundersøkelse. Charlie hadde heldigvis ikke væske i eller rundt lungene , men ved ekkokardiografi viste seg hjertemuskelen i venstre kammer å være fortykket og forkammeret hadde begynt å forstørres.Vi håpte at blodstatus ville vise forhøyet stoffskifte, for da kunne hjerteforandringene ha vært delvis reversible. Så viste seg imidlertid ikke å være tilfelle. Vi må dessverre regne med at Charlies hjertesykdom kan være progressiv. Hun står nå på hjertemedisin og blodpropphemmende medisin og mor vurderer nå om Charlie med beholdt livskvalitet kan luftes i sele istedenfor være ute alene der hun plutselig kan få hjertesvikt eller blodpropp der ingen finner henne. Charlie har nemlig pleid å være ute bare korte stunder, og det vil kanskje ikke være så ille for henne å bli luftet i sele istedenfor.Men som sagt, slikt må alltid vurderes individuelt.

Når jeg nå en uke etter hjerteundersøkelsen ringte eier for å høre hvordan det gikk, så fikk jeg høre at Charlie hos de forrige eierne hadde hatt en del dager da hun av ukjent årsak var veldig slapp. Hvorvidt dette berodde på hjertet vites ikke. Men nå står hun i hvert fall på hjertemedisin og eier har vært med henne utendørs (uten sele) der Charlie kun har valgt veldig små og korte turer. Valget å begrense en utekatts turer er alltid et vanskelig valg, som kan ha mye å si for kattens livskvalitet og derfor nøye bør tenkes gjennom.