Siv Helga Hansen

Siv har mer enn 30 års yrkeserfaring og kommer til oss etter 2.5 år som pasientkoordinator på Aleris Sykehus og Røntgen Agder der hun har arbeidet med pasientmottak, booking av timer, journaler og forefallende administrative oppgaver.
Siv har også arbeidet på Vågsbygd Fysikalske klinikk med kunde/pasient mottak, timebestillinger og forefallende administrative oppgaver samt på Lundklinikken, tverrfaglig helseklinikk med lignende arbeidsoppgaver. Hun har i tillegg arbeidet som velferdssekretær i MHWirth og var i MHWirth også verneombud. Siv har i sitt lange yrkesliv hatt ansvar for regnskap og markedsføring i forskjellige bedrifter.
Hun har Førstehjelpskurs og hjertestarterkurs. (Vi har hjertestarter ved Grim Torv VeterinærHus)
På fritiden synger Siv i kor og har spilt trombone og div ventilinstrumenter i korps og storband gjennom Høvåg Storband og har vært webansvarlig for korets hjemside.