Assistent Kaja Bjørkehaugen Nilsen

Kaja er fra Songdalen og startet her som sommervikar sommeren 2023.06.20 Hun har hele livet vært veldig glad i dyr, og som liten var drømmen å bli bondekone. Dette har hun i voksen alder gått bort ifra, men har beholdt kjærligheten for dyr. Kaja har erfaring med katt og kanin, men er også glad i hunder. 

Derfor ble jobben som assistent her på Grim Torv VeterinærHus en perfekt mulighet for å få arbeidserfaring knyttet til interessen for dyr. 

Kaja jobber ellers som vikarlærer i barneskole .