Det anbefales i dag 6 timers faste av hund og katt før anestesi. Ikke 24 timer og ikke 12 timer da lenger faste kan medføre økt risiko for oppgulping og inhalasjon av magesyre.

Det foretas også alltid presedativ undersøkelse før dyr legges på anestesi.

Dyr som er eldre enn 7 år anbefaler vi blodstatus av før anestesi. Blodstatus og tidvis lungerøntgen anbefales også der det har vært sykdom inne i bildet som medfører mistanke om økt narkoserisiko.

Dersom det ved forundersøkelse oppdages kontraindikasjon som gjør at narkose bør avventes så anbefaler vi alltid å avvente anestesi.

Dersom det for eksempel ved presedativ undersøkelse påvises suselyd på hjertet så anbefaler vi å avvente narkose, ta en kontroll noe senere for å se om suselyd vedvarer, og hvis det vedvarer, foreta hjerteundersøkelse før dyret legges på narkose.

Vi vil også gjerne informere om at dersom vi booker en time til en operasjon som ikke blir av så debiterer vi for den veterinære tidsbruk som går til kliniske undersøkelse som jo må foretas for å sjekke at det er forsvarlig å legge dyret på narkose. Vi debiterer også et mindre gebyr der vi booker tid til inngrep og inngrep ikke kan foretas for eksempel fordi at dyret har fått mat de siste 6 timer.

Vi vil gjerne informere om dette slik at alle vet.

Vi takker Anda Panda Laland for hennes fine kattebilde😊.