I USA kastreres hunder rutinemessig mellom 4 og 9 måneders alder. I Norge er det ulovlig å kastrere hunder uten akseptabel grunn:

Reglene sier følgende: «Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.»).

Kastrering av hund øker risiko for lavt stoffskifte, overvekt, diabetes, korsbåndskader, HD, mange kreftformer som for eksempel lymfekreft, mastcelletumor, blodkarkreft og beinkreft. Tisper av større hunderaser blir oftere urin-inkontinente og risiko for urinveisinfeksjon hos tisper øker også.Det er imidlertid i Norge tillatt med kjemisk kastrering og dette bruker vi også ofte når det vurderes kirurgisk kastrering men der vi først vil se hvilken effekt kastrering reelt vil ha på den aktuelle hunden. Når det gjelder unge hunder er vi tilbakeholdne også med kjemisk kastrering, da kjønnshormoner faktisk er viktige for hundens mentale og fysiske utvikling. Fjerning av kjønnshormoner i 6-12 måneder (så lenge varer kjemisk kastrering!) kan gi stor påvirkning på utviklingen til en ung hund.

ADFERDSFORANDRINGER ETTER KASTRASJON

Kjemisk og kirurgisk kastrasjon har eksakt samme effekt. Kastrasjon kan minske aggresjon ffa hos hannhund, forutsatt at denne ikke bunner i usikkerhet (kan da forverres med kastrasjon), minsket konkurranse om territorium og tisper, samt mindre risiko at hunden stikker av og blir påkjørt. Urinspraying minsker hos katt men forsvinner ikke sikkert. Ulemper er økt insidens av senildemens (kognitiv dysfunksjon) hos hund (mer forsiktighet hos katt, gjemmer seg mer, reddere)

Tisper kan etter kastrering bli mer aggressive mot eier og mot andre hunder hos noen raser, hos andre tvert imot. For eks dobermanntisper kan ofte etter kastrasjon bli mer aggressive mot fremmede, mens aggressivitet minsker hos hannhunder etter kastrasjon.

ALTERNATIV TIL KIRURGISK KASTRASJON I NORGE

I Norge er det ikke lov med kirurgisk kastrasjon uten akseptabel grunn. Det er imidlertid alltid lov med kjemisk kastrasjon, som varer i mellom seks måneder og et år avhengig av størrelse kastrasjonschip. Den årlige kjemiske kastrasjonen kan da lett kombineres med besøk for årlig helsekontroll, vaksinering, tannsjekk eller tannrens, som jo hunden skal inn til uansett.

Det bør i denne sammenheng tillegges at det uten innvilget dispensasjon ikke er lov å stille kastrerte hannhunder til konkurranse i Norge. Dette regelverket var skrevet til utstillingsverden i utgangspunktet men gjelder altså andre hundesporter også. Det har eksistert en stund, men «ingen har brydd seg om det» før nå. Dette betyr at en uten «gyldig» grunn, veterinærattest og godkjenning fra NKK ikke kan stille kastrerte hannhunder til konkurranser som agility, lydighet, bruks, etc. Kjemisk kastrering står på dopinglista og er heller ikke lov.

(Vi takker Camilla Sundfjord Stornes for hennes fine bilde av Mister som så representativt står med norsk flagg i munn, vi syntes det var veldig fint da jo dette gjelder veldig Norge-spesifikke regler.🙂