Standard prosedyre ved konsultasjon hos oss ved Grim Torv VeterinærHus er opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse fulgt av fremleggelse av anbefalt plan med prissimulering på anbefalt plan. Hvor mye anbefalt plan vil koste Deg som eier avhenger selvsagt i stor grad av hvorvidt Ditt dyr er forsikret og hva som står i den avtalen. Vi prøver (forutsatt at forsikringsinformasjonen er tilgjengelig) på forhånd å beregne hva Du som eier vil betale i egenandel ved gjennomførelse av anbefalt plan.

En finner som veterinær ganske fort ut at der er store forskjeller mellom forsikringsselskap og også mellom avtaler innen samme selskap når det kommer til veterinærdekning.

Det er ofte klokt å sette seg inn i hva det står i avtalen om veterinærdekning.

Hva skjer for eksempel dersom veterinær påviser «kronisk sykdom» ?!? I noen forsikringsselskaper opphører dekning av veterinærutgifter i samme øyeblikk «kronisk sykdom» er påvist. Slike selskaper kan det være uklokt å forsikre sitt dyr i.I dag påviste jeg (veterinær Katarina) kronisk hjertesykdom hos en hund vars eier nylig hadde byttet forsikringsselskap til et som virket billigere. Problemet var bare at det nye selskapet ikke dekket «kronisk sykdom».

Eier undret om han ikke kunne klage på dårlig informasjon fra selskapet. Han hadde jo aldri blitt informert om at de ikke dekket behandling av «kronisk sykdom». Men dess verre. Nødvendig informasjon står som regel i forsikringsavtalen , som forsikringstaker etter tegning jo har akseptert.

Andre selskaper kan ha andre begrensninger, for eksempel når det kommer til allergi. Les avtalen ! Nøye !

Eiers neste spørsmål var om han ikke kunne bytte til annet selskap. Og jo, det kan han selvsagt. Problemet er bare at nytt selskap givetvis da vil gi reservasjon for kronisk sykdom påvist før tegning av forsikringsavtale. (Du kan jo ikke tegne forsikring og forvente dekning når bilen din ligger i grøfta når forsikringsavtale tegnes!) Av samme årsak er det ofte uklokt å bytte selskap midt i pågående skadesak. Nytt selskap vil sjeldent dekke skade som eksisterer ved tegning av ny avtale.

Et annet viktig poeng å huske er at noen selskaper dekker medfødte eller arvelige problemer men kun dersom hunden er forsikret før 3 måneders alder. Dette medfører at en sent forsikret hund kanskje ikke vil få dekket operasjon av for eks patellaluksasjon mens en hund som har vært forsikret siden den var valp vil få operasjonen dekket.

Les avtalen nøye før du tegner forsikring og/eller bytter selskap !

(Vi takker Anka Bækkelie Todsen for hennes fine hundebilde. Bildet har ingen sammenheng med dagens pasient, men ble tilsendt fra eier da vi etterlyste bilder til å illustrere artikler med. Tusen takk !!:) !! )