Hypertyreose rammer hovedsakelig eldre katter. Snittalder ved diagnose er 13år. Sykdommen har økt de siste årene, eventuelt p.g.a økende levealder.

Mesteparten av hypertyreoser hos katt årsakes av skjoldbruskkjerteltumor hvorav 70% er bilaterale (dobbeltsidige). Tumoren er oftest godartet men 1-8% kan være ondartet.

SYMPTOMER

Tidlige symptomer er milde: avmagring, økt appetitt, høy puls, høyt blodtrykk med forstørret/mer tydelig skjoldbruskkjertel hos >80%. Videre får kattene vekttap mens de ofte er sultne, evt økt drikking og urinering og de er ofte nervøse/stresset. De kan ha håravfall, uflidd pels og bli mer høylydt. Noen kan få oppkast eller miste appetitten og noen kan bli sløve.

Hypertyreosen har direkte effekt på hjertemuskelen som blir tykkere slik at hjertet ikke like lett fylles med blod. Pulsen øker men katten har ellers ofte få symptomer så den økende belastningen på hjertet er ofte usynlig for eier. Etter hvert fås hjertesvikt.

95% av hypertyreosekattene går ned i vekt. 85% har stor skjoldbruskkjertel. 75% spiser mye. 65% er hyperaktive. 60% har hurtig hjertevirksomhet. 50% drikker og urinerer mer. 50% kaster opp. Kun 15% får hjertesvikt men 50-80% lider av høyt blodtrykk.

DIAGNOSE

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorie, kliniske funn og måling av sirkulerende stoffskiftehormon. En bør være klar over at andre samtidige sykdommer kan redusere tyroksin og gjøre at en ikke måler forhøyet stoffskiftehormon tross at katten egentlig har hypertyreose. Beste diagnostikk er scintigrafi der radioaktivt jod injiseres og samler seg i skjoldbruskkjertel, noe som kan sees på bilde. Hvis sirkulerende stoffskiftehormon er normalt, men hypertyreose fortsatt mistankes, så finnes det mer kompleks diagnostikk.

ANBEFALT VIDERE DIAGNOSTIKK ETTER DIAGNOSE

» Blodtrykkmåling og hjerteundersøkelse.

» Gjentatt blodstatus 2 uker etter innsatt stabiliserende behandling.

» Finnålbiopsi av evt palperbart forstørret skjoldbruskkjertelvev for å ta rede på om tumor er ondartet eller godartet.

» Optimalt scintigrafi (evt CT/MR/ el røntgen thorax og ultralyd av skjoldbruskkjertel) (Tyroxinproduserende svulstvev er oftest godartet men kan liksom alt godartet svulstvev utvikles til å bli ondartet hvis det ikke fjernes.)

Eventuell narkose bør avventes til etter stabilisering av hypertyreose, blodtrykk og sekundær hjertesykdom.

BEHANDLING

Flere alternativer.

» Medisinsk behandling av hypertyreosen og dersom indikert av forhøyet blodtrykk og hjerte

» Diett (Y/D) er et alternativ til medisinsk behandling. Y/D inneholder ekstremt lite jod, så katten kan ikke lage store mengder tyroxin. (Krever at katt ikke har tilgang til NOE annet enn denne diett). Skal katten være utendørs anbefales medisinsk behandling istedenfor diett.

» Kirurgisk fjerning av svulst er en mulighet dersom katten har palperbar skjoldbruskkjertel og ikke har svulstvev nede i brysthule. Scintigrafi anbefales før kirurgi for å kartlegge spredning.

» Best er behandling med radioaktivt jod som oppsøker og dreper svulstvevet og derfor er selektiv . Da må katten skrives inn i flere dager på Veterinærhøgskolen.

» Blodstatus bør sjekkes 2 uker etter innsatt behandling. Nyresvikt kan komme til overflaten når hypertyreose behandles og blodtrykk og blodvolum synker. Også diabetes kan komme til overflaten.

Vi takker Anette Steinsland for fint kattebilde. Det aktuelle bildet har ingen sammenheng med problemstillingen i artikkelen.