Vi legger ut denne artikkel fordi vi i dag fikk spørsmål fra en eier av en sykkatt hvor mye vann katten bør få i seg hjemme. Dette er et spørsmål mange har nytte av svaret på, derfor denne artikkel.Vi følger ofte opp syke katter som skal hjemmebehandles og der eier skal tilse at katten får i seg det den trenger. Ved tvil pleier vi å sjekke hydreringstatus ved klinikken. Vi ser da på hudturgor (hud i nakke skal ikke være seig å stå igjen i en fold når man har tatt tak i den og sluppet den.) , slimhinnefarve og återfyllingstid etter trykk mot slimhinne med fingertupp (normalt tar det 2sek før den hvite flekkes blir rosa igjen). Hvis katten får i seg mat og væske hjemme så prøver vi å få eier til å hjemmebehandle. Hvis ikke anbefaler vi intravenøs væske ved klinikken. Eller kontroll for å se om det er nødvendig.Katter drikker ofte ganske lite, så vi sender ofte med varmet suppe hjem for å øke væskeinntaket.Andre måter å økte væskeinntak er tilgang til flytende vann for eks via drikkefontene. De fleste katter liker også ha vannskålen en bit unna matskålen. De foretrekker også små vannskåler (<15cm diameter) foran store.En katt trenger typisk ca 50ml per kilo vann daglig. Det vil si en 4 kg katt drikker normalt ca 2dL daglig. Behov øker ved diare, oppkast, feber og andre væsketap.Kjøtt, fisk og våtfor inneholder mer vann enn tørrfor. Vannbehovet kan derfor dekkes delvis gjennom maten. Vi takker for det fine bildet av Savannah vars eier Hilde Jakobsen stilte spørsmålet.