Rotter er utsatt for å få Mycoplasmainfeksjoner i lungene. Mycoplasmainfeksjon behandles med bredspektrig antibiotika. Dette medfører risiko for resistensutvikling som kan overføres til alle dyr i nærkontakt inklusive eier. Det er derfor avgjørende at eventuelle predisponerende faktorer fjernes slik at problemet ikke fortsetter å gjenta seg.

En rotte lever som regel i 2,5-3,5år. Ved mycoplasmainfeksjon så vil en kunne se symptom på luftveisbetennelse, feber og forhøyet pustefrekvens.

Normal rektaltemperatur hos rotte er 35,9-37,5 grader celsius. Normal pustefrekvens (i hvile) er opptil115/min (det vil si ca 29 pust på 15sekunder).

Som veterinær vil en klinisk undersøke hele rotten, auskultere hjerte og lunger og ved mistanke om lungebetennelse ta lungerøntgen.

Dersom lungebetennelse påvises så behandles rotten med antibiotika.

Luftveisirritasjon kan imidlertid også oppstå som respons på støv, urinforurensing, muggproblemer, altfor tørr inneluft, og røyking eller andre luftveisirriterende stoffer i luften.

Her er ikke antibiotika nødvendig, men det kan hjelpe med luftveisutvidende og irritasjonsdempende medisiner.

Slimløsende medisin er også tidvis nyttig symptomatisk behandling.

Det er også viktig å ha passende underlag og å bytte så ofte i buret at det ikke dannes gasser fra urin. Noen spon, typisk fra barnåltrær, avgir gasser som kan irritere luftveiene.

Det er viktig å eliminere trekk der rottene oppholder seg da dette gjør dem utsatte for gjentatte infeksjoner. Et tips er å holde et tent stearinlys i nærheten av buret. Dersom det trekker så blafrer lyset.

Mugg er like ille for rotter som for oss å eksponeres kronisk for, så dersom det foreligger mistanke om mugg, er det en god ide’ både for rottenes og for rottenes eiers skyld å få undersøkt og eventuelt fjernet dette problem.

Sunn kost, regelmessig rikelig mosjon og opprettholdelse av normal vekt hjelper immunforsvaret og reduserer risiko for infeksjon. Rotter blir lett overvektige.

Samtidig så kan vedvarende overvekt som ikke responderer på behandling være et symptom på lavt stoffskifte. Lavt stoffskifte vil ikke bare øke risiko for fedme men vil også nedsette immunforsvaret og derved øke risiko for infeksjon.

Blodstatus i tillegg til røntgen kan derfor også være aktuelt.

Det er ikke ufarlig med frekvente gjentatte antibiotikakurer. Antibiotikabehandling gir resistensutvikling, som spres blant rottene, samt mellom rottene og dyr i nærmiljøet inklusive eier.

Og antibiotikaresistens er et problem som faktisk globalt dreper flere mennesker for hvert år som går.

Det er derfor viktig at antibiotika ikke settes inn unødvendig og at en hvis en må sette inn antibiotika ofte i et dyrehold, ser på miljø, foring, stress og alle eventuelle predisponerende årsaker slik at problemet slutter å komme tilbake hele tiden.

Vi takker Kristin Bruton for fint rottebilde. (Du må GJERNE sende oss flere, Kristin 😊))! (Rotten på bildet har ikke noen assosiasjon med problemstillingen ovenfor.)