Veterinær Katarina deltok i et online kardiologiseminar der verdens fremste veterinære kardiologer presenterte seneste updates innenfor veterinær kardiologi (hjertemedisin). Her er noen av gullkornene vi gjerne vil dele med dere. (Ikke alt er nytt, noe er repetisjon.)

• Hvis din hund/katt har suselyd på hjertet eller andre symptomer som gir mistanke om hjertesykdom, anbefales hjerteundersøkelse.

• Det er alltid viktig å ta blodstatus og utrede eventuell årsaksammenheng. Hvis stoffskifteproblemer eller mangel på visse aminosyrer foreligger så kan hjerteproblem være sekundært til dette og løse seg når årsak behandles.

• Hjertemarkører: Nt-Pro-BNP vil fortelle om hjertet holder på og endrer form og kan hjelpe differensiere som symptomer herrører fra hjerte eller luftveier.

Troponin forteller om pågående skade i hjertemuskel og kan dersom vedvarende forhøyet indikere dårlig prognose.

HUND

• Før symptomer på hjertesvikt opptrer så begynner ofte hjertet å få visse typiske formforandringer. Medisinering av hund når disse forandringer har oppstått vil statistisk medføre en 15måneder lenger symptomfri periode før hunden begynner å få symptom på hjertesvikt. Faktisk så kan medisineringen medføre at hjertestørrelsen minsker, noe som er et positivt prognostisk tegn siden stort hjerte er assosiert med negative forandringer.

• Beste måte å kartlegge om hunden befinner seg i det stadium der medisinering vil hjelpe, er ekkokardiografi. En kan imidlertid også få informasjon ut av blodstatus inklusive hjertemarkører, auskultasjon av hjerte og lunger (suselydsintensitet, bilyder på lunger pga væske), blodtrykkmåling og røntgen (viser lungestatus og form og størrelse på hjertesilhuett).

• Medisinering når hjerte har begynt å vise typiske formforandringer vil statistisk forlenge symptomfritt liv før hjertesvikten kommer med ca 15 måneder i snitt. Total overlevelsestid forlenges også.

• En foretar som regel kontroll etter innsatt medisinering. Dersom det da sees at hjertet har gått ned i størrelse så er dette positivt for prognosen og det forventes enda lenger tid før hjertesvikt opptrer. Jo mer hjertet går ned i størrelse dess bedre blir prognosen.

HVORDAN KAN EN VITE OM HUNDEN NÆRMER SEG HJERTESVIKT?

• Pustefrekvens i hvile øker plutselig ca 4 måneder før hjertesvikt opptrer. Pustefrekvens ligger normalt på ca 30pust/minutt i hvile. Hvis dette plutselig øker, kontakte veterinær! Har hunden suselyd , anbefales hjerteundersøkelse. En vedvarende økning i pustefrekvens med 5-10pust/minutt bør definitivt lede til veterinærbesøk.

• Kroppsvekt faller ca 3% 3-4 måneder før hjertesvikt inntrer.

• Rektaltemperatur faller de siste få måneder før hjertesvikt opptrer , med i snitt ca 0,2 grader Celsius.• Vedvarende økt hjertefrekvens vil også sees de siste måneder før hjeretsvikt opptrer.

• «Vertebral Heart Score» (Hjertestørrelse på røntgen) begynner å øke allerede ca et år før hjertesvikt opptrer. Dette er derfor en bra tidlig advarsel.

KATT

• Katter som begynner å få endret form på hjerte bør nesten alltid stå på blodfortynnende medisin, siden katter er veldig utsatt for blodpropper, en ekstremt smertefull tilstand som ofte er assosiert med hjerteproblemer hos katt.

• Ekkokardiografi er beste diagnostikk. Men et ustabilt dyr tåler ofte ikke standard ekkokardiografiprosedyre, uten må først stabiliseres. En kan dog foreta akutt-ekkokardiografi med suboptimal posisjonering slik at en kan finne og evt redusere væskesamlinger rundt hjerte og lunger, og så ta standard ekkokardiografi senere, når dyret er stabilisert.

• Katter viser ofte ingen symptomer før de enten går i total hjeretsvikt eller får blodpropp. Siden begge disse tilstander medfører stor lidelse for dyret, anbefales alltid videre diagnostikk da suselyd eller andre mistenkelige tegn til hjertesvikt påvises. Det foreligger ingen indikasjon for behandling før det påvises typiske formforandringer på hjerte eller tegn til blodpropp/økt blodpropprisiko – Men da SKAL katten behandles!

Dette var en liten oppsummering av det enklest forståelige i lørdagens oppdatering.

Vi takker «Dahlberg Glorystaff Mette» for fint bilde av katten Cookie og en fin staffe (ingen av hvilke har med denne artikkel å gjøre, vi bare trengte et fint bilde😊.) til å illustrere denne artikkel.