I starten vil BOAS gradering før avl kreves av NKK på rasene fransk bulldog, engelsk bulldog og mops. Etter hvert vil programmet utvides til å omfatte andre raser. Hunder må være minst 18 måneder gamle for å få certifikat. Certifikat er gyldig i 2 år og kan kun utstedes av godkjent veterinær. Veterinær Katarina har nå vært på BOAS-kurset og vil så snart NKK har fått oppdatert sine systemer kunne ta imot pasienter som ønsker BOAS-gradering.Graderingstesten består i klinisk undersøkelse samt auskultasjon før og etter tre minutters belastning med trav i 6-8km/h. BOAS-gradeneGrad 0 Klinisk uten anmerkning. Har ikke symptomer fra luftveiene vare seg før eller etter belastning. (Ca 15% av hunder undersøkt i England har testet Grad 0.)

Her er en video av Grad 0: https://www.youtube.com/watch?v=emY7zQxUGhw

Grad I Klinisk uten anmerkning. Milde BOAS-symptomer fra luftveier, men påvirker ikke aktivitet.

Her er en video av Grad 1: https://www.youtube.com/watch?v=LMk5szo54Io

Grad II Klinisk påvirket. Hunden har moderate symptomer fra luftveiene som høres uten stetoskop og disse bør følges med på. Hunden kan ha behov for behandling, inkludert vekttap og kirurgi.Når veterinæren gir grad II til en hund, oppfordres han/hun til å kommentere om det er en mild eller sterk grad II.

Her er en video av Grad 2: https://www.youtube.com/watch?v=R10CKlqfxQc

Grad III Klinisk påvirket, og skal ikke brukes i avl. Alvorlige tegn fra luftveier som følge av BOAS. Hunden bør undersøkes grundig av veterinær og behandles.

Her er en video av Grad 3: https://www.youtube.com/watch?v=tP7bXy_YhsM

RASEFORSKJELLER

MOPS

60% av mopser i England har vist seg å ha problemer med BOAS. Tross at mopser ofte er tystere i sine BOAS-symptomer., så er de den rase som so far har vist seg å være verst rammet.Vekt er en viktig faktor fremfor alt hos mops. Overvektige mopser har mye verre pustevansker enn tynne mopser, fordi BOAS hos mops er assosiert med mykt vev i svelg som komprimeres da mopsen er feit, og luftrør og svelg med dårlig stivhet som komprimeres av fett i hudfoldene rundt halsen. En bør derfor holde sin mops slank hvis en som eier ønsker å gjøre den den tjeneste å kunne puste best mulig.Hvis en har fått en høg BOAS-score så kan det hjelpe å redusere hundens vekt før en kommer tilbake for ny test etter tre måneder.

En bør når en velger mops også unngå brede hoder med bredt mellom øynene på side av hode. Det er hos mops ønskelig med smale ansikt med tette øyer. BOAS hos mops rammer i høyest grad tispene.Cambridge University har laget et eget Body Condition Score vektskjema for mops. BCS 4-5 er ønskelig for å minimere luftveissymptomer. Her er Cambridge University’s skjema for Body Condition Score:https://www.nkk.no/…/Dyrlege/BOAS/BCS%20mops-Cambride.jpg

BULLDOG

Bulldoggene har faktisk vist seg å være den rase som har minst problemer med BOAS av de tre rasene. 40% av bulldoggene i England er affisert. Hos bulldog er hodebredde avgjørende. En ønsker å unngå tykk hals, fotballhode og trange neseborer, men ønsker et tegnsteinformet avlangt hode. Flere hannhunder enn tisper har problemer med BOAS.

FRANSK BULLDOG

Fransk bulldog har sine BOAS-problemer med trange nesebor og regurgitasjon det vil si maten kommer opp igjen grunnet feilaktige trykkforhold i luftveiene. I England har 46% av de franske bulldoggene vist seg å ha signifikant BOAS.Typisk BOAS-kirurgi hos fransk bulldog er neseborer, gane og tonsiller (halsmandler).Hos fransk bulldog er det ønskelig å unngå trange nesebor, tykk hals og kort bred skalle. Lange bein og hale er bra. Hos fransk bulldog er det fler hannhunder som har BOAS.

AVL

Det er ønskelig å gradere valper og så følge dem, men BOAS-certifikat kan ikke utstedes før hunden er 18 måneder. En bør tilstrebe å avle på så lav grad som mulig. Grad 2 hunder kan parres i henhold til NKK, men de ønskes i så tilfelle parret med Grad 0 eller 1. Grad 3 hunder skal ikke avles på.

KIRURGI

Kirurgi pleier generelt å gi ca 20% forbedring av BOAS-symptomer og anbefales til de hunder som har signifikante symptomer.

RESULTAT AV BOAS CERTIFISERING OG FREMTIDEN BOAS er et polygent kompleks, det vil si det er mange gener som styrer utfallet og en vet enda ikke hvilke faktorer som er hvor arvelige. Dyrebeskyttelsen mener at det er feil å avle på brachycephale raser med eller uten gradering og planlegger å saksøke NKK for avl på syke hunder med forutsigbare alvorlige lidelser.