Allergi kan ramme opptil 20% av hunder og 10-15% av katter.

Det første en som veterinær bør gjøre ved allergiske symptomer er å utelukke parasitter fra sykdomsbildet. Eventuell sekundærinfeksjon, (som kan være bakterier og/eller sopp), må ofte også behandles. Deretter så er målet å minimere/eliminere allergisymptomene i så høy grad som mulig. Allergi er dessverre en livslang tilstand som ikke går å fjerne, kun lindre.

Diagnosen fôrallergi er tradisjonelt blitt stilt ved 8 ukers eliminasjonsdiett fulgt av 8 ukers provokasjonsdiett med en og en proteinkilde og stivelseskilde for å se hvilke fôrkomponenter som utløser allergiske symptomer. Eliminasjonsdietten er en diagnostisk diett der en ser etter symptomrespons på enten kommersielt allergifôr eller hjemmelaget diett med kun en proteinkilde og kun en karbohydratkilde, som begge bør være noe dyret ikke er blitt eksponert for tidligere.

Under tiden må hunden/katten ikke spise noe som helst utenfor den diagnostiske dietten. Den kan ikke gå løs ute og finne ting som den spiser og barn og besteforeldre kan ikke spille noe på gulvet som hunden/katten kan få i seg. Dette er selvsagt mye arbeid og ikke alltid enkelt gjennomførbart.

De nye PAX allergitestene (PAX står for Pet Allergy Xplorer) er et diagnostisk redskap som gjør prosessen enklere.

Fôrekstrakt og komponenter for alle kjente forallergener inngår i en PAX allergitest. Dyret som testes bør være over et år gammelt og testen bør tas mens symptomene er som verst og minst en måned etter at symptomdebut, det vil si den må ha rukket å begynne å produsere relevante immunglobuliner, slik at testen kan fange opp allergien. Hvis pasienten har stått på eliminasjonsdiett før prøveuttak, så vil eventuelle utslag på fôrallergener kunne vise falsk negativt resultat i to måneder deretter. Det er derfor smart å ta ut blod og fryse serum FØR en påbegynner eliminasjonsdiett.

PAX-test er sikrere enn gamle allergitester til å eksakt identifisere allergener.

Før PAX ble allergenekstrakt for eksempelvis fra midd (Middallergi er vanlig i Skandinavia) fremstilt ved å avle midd i lab, knuse dem og deres avføring, ekstrahere proteinene og bruke ekstrakt av disse. PAX-testene bruker ikke midd-ekstrakt . PAX bruker de molekylære komponenter av allergenene som respektive dyreart reagerer på og som derfor bør unngås alternativt inngå i eventuell immunbehandling.

PAX er en veterinær videreutvikling av det humane såkalte ALEX2 allergitestsystemet. En har fjernet alle komponenter ( for eksempel kiwi, reker og fersken) som er irrelevante for hund og katt og har istedenfor lagt til en del midd-allergener som våre husdyr ofte reagerer på.

En PAX allergitest vil vise færre positive resultater enn de gamle allergitestene, fordi med denne mer eksakte testformen så vil risiko for kryssreaksjoner være redusert.

BEHANDLING AV ALLERGI

Best er det selvsagt om en kan klare å helt unngå det som dyret er allergisk mot. Med de nye PAX-testene som kun identifiserer de eksakte allergenene så det være færre allergener å forholde seg til , slik at unngåelse kanskje er mer gjennomførbart.

Alternativt så kan en etter allergitest få fremstilt immunterapi som kan gis for å lage toleranse mot de aktuelle allergener.

En tar altså da ut blod etter at dyret har vært symptomatisk i minst en måned, men før en starter eliminasjonsdiett og en fryser serumet. Hvis symptomene overhode ikke blir bedre av eliminasjonsdietten så er fôrallergi mindre sannsynlig. (en bør før en trekker denne konklusjon helst ha testet flere eliminasjonsdietter, da enkelte dyr kan reagere også på eliminasjonsdiett.)

Da kan kanskje det fryste serumet sendes til PAX-test for miljøallergen alene.

Hvis symptomene forsvinner helt med eliminasjonsdietten så kan en sende det fryste serumet til PAX-test for fôrallergener alene. Dersom kun delvis forbedring sees så sender en gjerne test av alle typer allergi siden det ikke er uvanlig med overlappende allergier (både fôr og miljøallergi).

Der PAX-test sendes så kan en fortsette eliminasjonsdietten i vente på prøvesvar og derved slippe å utløse allergisymptomer for å få diagnose.

Hvis en velger å sende PAX-test for fôrallergener så kan en så snart prøvesvar foreligger prøve å finne et fôr som ikke inneholder det som PAX-testen sier at hunden er allergisk mot.

Hyposensibilisering hjelper som regel 65-75% og kan brukes sammen med andre medisiner. Gode kandidater for hyposensibilisering er de som har allergisymptom året rundt, eller som har lang symptomatisk allergisesong. Hyposensibilisering har bedre effekt jo lenger en behandler, men det tar ofte minst et år før effekten inntrer. Under den tiden må en ofte sette inn kløedempende medisin.

Hvis dyret er allergisk mot for eksempel pollen, så kan en sette inn behandling før pollensesongen og derved forhindre oppblussing.

Kortison er bra som brannslukking og billig men er et dårlig alternativt for langtidsbehandling grunnet mye bivirkninger. Det finnes flere alternative medisinske behandlinger og hva en velger må alltid tilpasses den individuelle pasienten og dens eiers praktiske hensyn og ønskemål.

Hvis dyret er allergisk mot for eksempel pollen, så kan en sette inn behandling før pollensesongen og derved forhindre oppblussing.

Vi takker Elisabet Bakke for hennes fine bilde av staffen Vilja. (som ikke har mer å gjøre med problemstillingen ovenfor enn at rasen kan være utsatt for allergi)