Julekalenderluke 9 ved Grim Torv VeterinærHus:
Halv pris på honorar ved alle konsultasjoner for å finne andre behandlingsalternativer enn antibiotika, som bookes i løpet av dagen i dag onsdag 9 desember (innenfor åpningstid) og gjennomføres før utgangen av 2021
Fra Legemiddelverkets antibiotikainstruksjon til veterinærer:
BURDE JEG BRUKE ANTIBIOTIKA TIL DENNE PASIENTEN ?
1. Vet jeg eller har jeg mistanke om bakteriell infeksjon?
(Virus, parasitter og sopp svarer ikke på antibiotika.)
Nei -> Ikke antibiotika
2. Er helbredelse AVHENGIG AV antibiotika?
Nei -> Vurder alternativer.
3. Vil dyrets velferd trues av å avvente antibiotika til prøvesvar dyrking og resistens foreligger?
Nei-> Ta prøver først slik at du sikrer at antibiotika virkelig er indisert. I vente på prøvesvar velg alternativer til antibiotika.
Der beslutning likevel lander på antibiotikabehandling, se til at denne er mest mulig smalspektrig og er basert på dyrking med resistensundersøkelse slik at det behandles med antibiotika som bakteriene svarer på og ikke med en som bare øker antibiotika-resistensen.
REDUSER SPREDNING AV RESISTENTE BAKTERIER
Klokere mindre ab-bruk
Økt prøvetaking
Antibiotika fjerner konkurransen og selekterer resistente bakt. Hele normalfloraen påvirkes av antibiotika.
Det er viktig at vi i dag konsentrere oss om å dra full nytte av alle de alternativer til antibiotika som eksisterer. En kommer ofte langt med mekanisk rengjøring, desinfeksjon, antimikrobielle peptider og tilrettelegging av forhold slik at kroppen kan hele seg selv.
Alle konsultasjoner som bookes i dag for å evaluere slike sunnere behandlingsalternativer, vil dere få til halv pris på honorar dersom dere kontakter oss i dag.