Julekalendertilbud Mandag 21 Desember ved Grim Torv VeterinærHus:
Halv pris på honorar ved alle undersøkelser av tumører/mistenkte tumører som bookes i løpet av mandagen 21 desember innenfor åpningstid og utføres før utgangen av 2021 .
RUTINE VED UNDERSØKELSE AV MISTENKET TUMØR VED GRIM TORV VETERINÆRHUS
Alle knuter som er større enn en erte og som har vedvart i mer enn 2 uker, anbefales undersøkt. Standard undersøkelse er da:
• Klinisk undersøkelse av aktuell forandring, lymfeknuter og dyret som helhet
• Generelt blodstatus
• Finnålbiopsi / cytologi av lesjon; i noen tilfeller større biopsi.
Før eventuell kirurgi vil vi vite hva det er , hvor stor kirurgisk margin som kreves og om det foreligger mistanke om spredning. I så tilfelle anbefales metastasekontroll før kirurgi, av de steder dit aktuell type tumor kan forventes å ha spredd seg. Det kan innebære røntgen av lunger og/eller eventuelt skjelett og/eller ultralyd av buk og/eller CT-undersøkelse.
Alt dette kan vi foreta på huset men røntgen/ultralyd/CT foretas som regel etter vi fått svar på hva slags tumor det er og om den er ondartet eller godartet.
Dere som booker deres konsultasjon i dag den 21 desember innenfor åpningstid vil få dagens kalendertilbud om halv pris på honorar ved første kartleggende konsultasjon. Konsultasjonen må da gjennomføres før utgangen av 2021.