Julekalendertilbud 17 ved Grim Torv Veterinærhus
Halv pris på terapilaser som bookes som bookes i løpet av dagen i dag og utføres før utgangen av 2021
Klasse IV terapilaser, som er den lasertype vi i likhet med de fleste dyreklinikker har, får kun innehas
av veterinærer, leger og tannleger og får brukes kun av autorisert personell.
Laser minsker smerte og betennelse og akselererer cellevekst og helning. Det penetrerer dypt (12cm) og akutte tilstander responderer fort. Eksempler er våteksem, pododermatitt, slikkegranulomer og sår og frakturer som ikke vil hele men også mange andre tilstander der vev er skadet.
Postoperative tilstander laserbehandles med fordel (forutsatt at det ikke foreligger tumormistanke.)
Skiveprolaps som ofte både gjør veldig vondt og ofte involverer vev som ikke leger så lett, responderer også bra på laserbehandlng .(forutsatt at tumor er eliminert fra diagnoselista!)
Såkalte non-union-frakturer som heler dårlig kan iblant hele ved hjelp av laser, og normale frakturer kan med laser vokse igjen på 4 ½ uker istedenfor de sedvanlige 6 ukene. Også skadet nyrevev oppgis å kunne respondere positivt på terapilaser og achilles-sener hos kanin som var av, viste seg å vokse sammen mye hurtigere med laser enn uten.
Analsekkbetennelser som responderer dårlig på medisinsk behandling, kan respondere på laserbehandling og dyret kan derved kanskje slippe operasjon.
Kronisk artrose angis å ha 90-95% positiv respons på terapeutisk laserbehandling.
Som regel utføres laserbehandling daglig i tre dager fulgt av to-tre ganger i uken de neste 1-2 uker deretter regelmessig for vedlikehold hvis det er et kronisk problem.
Vedlikeholdsbehandling av kroniske problemer er ofte en behandling hver 3-4uke. Etter initial kontroll har kumulativ effekt satt inn og behandling trengs mindre ofte.
Kontraindikasjoner for laserbehandling er tumortilstander (som kan stimuleres av laser),, tilstander med aktiv blødning eller økt blødningsrisiko (Sirkulasjon øker.), tilstander der øye kan treffes av laser (MEGET farlig for netthinne og skal aldri brukes i nærheten av ubeskyttet øye) thymus (skjoldbruskkjertel), drektige dyr og testikler skal heller ikke behandles.
Men til vev som ellers heler dårlig, for eksempel nervevev, ledd- og ligamentskader, så kan laserbehandling muliggjøre helning som skjer både bedre og fortere enn uten laserbehandling.
Det må alltid brukes beskyttelsesbriller på alle som er tilstede ved laserbehandling, både dyrlege, eier og pasient. En må aldri la direkte el reflektert (obs for blanke overflater og metall!) laser treffe øyer! Øyer er ekstremt følsomme for laserlys og kan på et øyeblikk få alvorlige og permanente netthinneskader hvis det kommer laserlys inn i øyer enten direkte eller reflektert.