Grim Torv VeterinærHus har som mål å drive mest mulig stressfri og behagelig diagnostikk og behandling for dyr så vel som for eiere.

En av våre prinsipper er at full sykehistorie alltid skal følge dyret. Du vil derfor som eier etter konsultasjon motta journalutskrift der det som du har å forholde deg til er understreket. I tillegg vil du motta full sykhistorie på mail, slik at denne til enhver tid følger dyret og slik at alle behandlende klinikker har full oversikt.

 

Vi som prosedyre at vi etter klinisk undersøkelse lager et prisoverslag på anbefalt plan, som du som eier tar stilling til.  

Dersom det ved årets slutt (etter tilbakebetaling av lån og innkjøp av nødvendig utstyr) er regnskapsmessig overskudd så deles først 15% av overskuddet mellom de ansatte i henhold til % stilling de har arbeidet (bidratt til overskuddet). Deretter sendes resten av overskuddet til miljøbevarende og humanitære formål. (Det tas ikke ut som utbytte til eierne.) Grim Torv VeterinærHus er således en nonprofit dyreklinikk.

På våre vegger kan kunstnere stille ut sin kunst forutsatt at minst 50% ved eventuelt salg går til et formål klinikken godkjenner.

Siden har vi vervenvennkort. Med et slikt så kan du som kunde gi en førstegangskonsultasjon til halv pris på honorar til kunde ny for klinikken, og hver gang en kunde ny for klinikken kommer og innløser en slik konsultasjon, så får du som givende kunde halv pris på honorar ved påfølgende konsultasjon som belønning. (kun innenfor arbeidstid).

Vi håper at du vil trives hos oss 😊.