Munnhuleinfeksjon – Legemiddelverkets retningslinjer

Mange eiere ringer oss og spør etter antibiotika grunnet munnhulebetennelse hos dyr. Dette svarer vi nei til. Vi forholder oss til Legemiddelverkets retningslinjer for diagnostikk og behandling av munnhulebetennelse. Dette innebærer følgende:

Infeksjoner i munnhulen kommer sjeldent av seg selv, view men oppstår som regel sekundært til lidelser som svekker munnslimhinnen. Når primærårsaken fjernes, find leges infeksjonen i munnhulen i de fleste tilfeller av seg selv uten bruk av antibiotika.

Ved undersøkelse av dyr med problemer i munnhulen er det viktig å kartlegge faktorer som kan påvirke tilstanden i munnhulen, som f.eks. medikamenter, inntak av etsende materiale, nyresvikt med eventuell utvikling av sår i munn og magetarmkanal, og immunbetinget munnhulebetennelse. For å gjennomføre en god undersøkelse av munnhulen må dyret sederes, eventuelt legges i generell anestesi. Tannrøntgen er nødvendig for å fange opp hva som skjer under tannkjøttet.

Behandling av munnhuleinfeksjon består først og fremst i mekanisk rengjøring og utbedring av tannskader. Dette bør ikke skje samtidig med andre kirurgiske inngrep på grunn av de bakterier som frigjøres ved tannsteinfjerning.  Munnhulebetennelse er også en tilstand som regnes som meget smertefull og har dyrene vondt, da skal de ha smertelindring! 

Antibiotika for munnhuleinfeksjon er sjelden indisert hos hund og katt. Det er imidlertid meget viktig med munnhulehygiene hjemme i form av daglig tannpuss og eventuelt lokal desinfeksjon. Langtidsbehandling med antibiotika ved tannkjøtt- eller munnhulebetennelse er ikke forenlig med god veterinærskikk og kan ikke erstatte god tann-/munnhygiene. Oppfølgende sekundærprofylakse består av daglig tannbørsting med lunkent vann eller tannkrem laget for dyr. Klorhexidinholdige spesialpreparater for bruk i munnhulen kan benyttes ved lett betennelse. Eieropplæring med hensyn til tann-/munnhygiene er viktig. Tannrotabscesser kan også oppstå sekundært til kraftig tannkjøttbetennelse. Da kan antibiotika være aktuelt men like viktig er at betente tenner fjernes.

Det kan også være aktuelt med antibiotika til dyr som av ulike årsaker har et nedsatt immunforsvar eller alvorlig munnhulebetennelse. Dyret må imidlertid alltid da først undersøkes av veterinær.  

Vi har et tilbud om ti minutters tannsjekk gratis. Grundig undersøkelse av munnhule og tenner krever imidlertid sedasjon.

Om tannproblemer hos valper

Alle melketenner som eksisterer samtidig med tilsvarende ny permanent tann bør trekkes snarest. Hvis retente melketenner IKKE trekkes så kan permanent tann komme til å peke feil og forstyrre bittet.

Røttene til melketennene er svært lange og tynne og det er viktig å ikke skade permanente tenners røtter under tanntrekk. Om vi trekker den retente melketannen uten å skade tannanlegg så normaliseres tannstilling. Hvis man venter i 3 uker med å trekke den retente melketannen så blir bittfeilen permanent. Roten på den permanente tannen er bare tynt skall, clinic derfor skades den lett.

Insisiver hos hund skal felles ved 3-4 måneders alder, canintenner ved 4-6 måneders alder. Permanente tenner skal være utvokst ved 7-8 måneders alder. Melketenner skal trekkes så fort de permanente tennene kommer. Melketenner som ikke er bevegelige vil ikke løsne av seg selv.

Det er viktig å sjekke at valpen har normalt antall tenner. Tenner under tannkjøtt som ikke bryter frem kan gi cyster med store kjevebeintap og må røntges. Ved vaksinering ved 12 ukers alder bør alle melketenner være der.
Av melketenner har hunder tre fortenner på hver side over- og underkjeve, en hjørnetann oppe og en nede, tre kinntenner i overkjeve på hver side og to i underkjeve på hver side.
Av permanente tenner skal en voksen hund ha tre fortenner i under og tre i overkjeve på hver side, en hjørnetann og seks kinntenner i overkjeve og fem kinntenner i underkjeve.
Hvis noen av disse tenner manger bør veterinær kontaktes og dentalrøntgen foretas.