Munnhuleinfeksjon – Legemiddelverkets retningslinjer

Mange eiere ringer oss og spør etter antibiotika grunnet munnhulebetennelse hos dyr. Dette svarer vi nei til. Vi forholder oss til Legemiddelverkets retningslinjer for diagnostikk og behandling av munnhulebetennelse. Dette innebærer følgende:

Infeksjoner i munnhulen kommer sjeldent av seg selv, view men oppstår som regel sekundært til lidelser som svekker munnslimhinnen. Når primærårsaken fjernes, find leges infeksjonen i munnhulen i de fleste tilfeller av seg selv uten bruk av antibiotika.

Ved undersøkelse av dyr med problemer i munnhulen er det viktig å kartlegge faktorer som kan påvirke tilstanden i munnhulen, som f.eks. medikamenter, inntak av etsende materiale, nyresvikt med eventuell utvikling av sår i munn og magetarmkanal, og immunbetinget munnhulebetennelse. For å gjennomføre en god undersøkelse av munnhulen må dyret sederes, eventuelt legges i generell anestesi. Tannrøntgen er nødvendig for å fange opp hva som skjer under tannkjøttet.

Behandling av munnhuleinfeksjon består først og fremst i mekanisk rengjøring og utbedring av tannskader. Dette bør ikke skje samtidig med andre kirurgiske inngrep på grunn av de bakterier som frigjøres ved tannsteinfjerning.  Munnhulebetennelse er også en tilstand som regnes som meget smertefull og har dyrene vondt, da skal de ha smertelindring! 

Antibiotika for munnhuleinfeksjon er sjelden indisert hos hund og katt. Det er imidlertid meget viktig med munnhulehygiene hjemme i form av daglig tannpuss og eventuelt lokal desinfeksjon. Langtidsbehandling med antibiotika ved tannkjøtt- eller munnhulebetennelse er ikke forenlig med god veterinærskikk og kan ikke erstatte god tann-/munnhygiene. Oppfølgende sekundærprofylakse består av daglig tannbørsting med lunkent vann eller tannkrem laget for dyr. Klorhexidinholdige spesialpreparater for bruk i munnhulen kan benyttes ved lett betennelse. Eieropplæring med hensyn til tann-/munnhygiene er viktig. Tannrotabscesser kan også oppstå sekundært til kraftig tannkjøttbetennelse. Da kan antibiotika være aktuelt men like viktig er at betente tenner fjernes.

Det kan også være aktuelt med antibiotika til dyr som av ulike årsaker har et nedsatt immunforsvar eller alvorlig munnhulebetennelse. Dyret må imidlertid alltid da først undersøkes av veterinær.  

Vi har et tilbud om ti minutters tannsjekk gratis. Grundig undersøkelse av munnhule og tenner krever imidlertid sedasjon.

Om tannpuss og kjæledyr

Hvor mange av dere pusser tennene på dyrene deres? Hvor ofte pusser dere deres egne tenner?

Har dere noensinne prøvet å IKKE pusse tennene fra fredag til søndag og så kjenne hvordan tannoverflaten kjennes ut, sickness hvordan munnen lukter og hvor fresh du kjenner deg mandag?

Munnhygiene er blant det viktigste du kan gjøre for å bedre helse til dyret ditt. Hvis tannkjøttet er betent anbefaler vi tannpuss og tannkjøttbehandling med desinfiserende gel eller væske. Hvis tannkjøtt er fint anbefaler vi tannpuss med tannpasta for dyr som er mer effektiv til å fjerne plaque fra tannoverflatene.

Kom inn til oss for en gratis tannsjekk så hjelper vi deg i gang!

Eier med hund som de har vært flinke og pusse tennene til.

Eier med hunden sin som de har vært flinke til å pusse tennene på.

Tannskader hos dyr

Tanntrauma er vanlig, stomach fremfor alt på canintennene (hjørnetennene) hos katt. Hunder skader ofte tennene sine ved å tygge på steiner og andre harde ting. Tannfrakturer med brudd gjennom emaljen gir en åpen infeksjonskanal til kjevebeinet, treat hvilket gir opphav til kronisk smerte og ofte kjeveabscesser (tannbyller). Det kreves dentalrøntgen for å se om pulpa (nerver og blodkar i midten av tanna) er involvert i skaden. Hvis den er det så bør tannen enten rotfylles eller fjernes. Ved abscessdannelse må tannen fjernes. Selv om pulpa ikke er direkte involvert så er emalje fjernet og porøst dentin eksponert slik at det lettere kan oppstå infeksjon. Skadde tenner bør derfor regelmessig røntges og fjernes hvis betennelse oppstår.

Skal skadde og frakturerte tenner alltid trekkes?
Flertallet av disse tennene er smertefulle, link reduserer dyrets livskvalitet og påfører dyret lidelse. Dyrene
kan ikke fortelle oss at de har vondt og mangler atferdsrepertoar for kronisk smerte.

Frakturerte og skadde tenner gir ofte opphav til infeksjoner, granulomer eller cyster. De påfører dyrene immunpåkjenning og nedsetter motstandskraften mot andre lidelser slik at komplikasjoner faktisk kan oppstå helt andre steder i kroppen. Også knekte melketenner skal behandles. Det har faktisk forekommet at valper med knekte melketenner har fått tetanus (stivkrampe!) etter eksponering av pulpa for hestemøkk, noe jo hunder gjerne tygger på.

Hjørnetann etter rotfylling

Hjørnetann etter rotfylling

Ødelagte tenner SKAL behandles, alt annet er i strid med dyrevernloven! Ikke alle tannskader krever behandling. Ved klinikken prober vi mørke flekker. Er de harde så er det oftest ingen fare. Er de myke anbefaler vi dentalrøntgen.

Noen tenner som for eksempel hjørnetennene og de største tennene prøver man, hvis det er mulig, å spare siden disse er funksjonelt viktige for dyrene. Hvis det er mulig å redde slike tenner så anbefaler vi derfor henvisning til rotfylling.

Vanlige tannproblemer hos dyr er tannskader og tannfrakturer, tannkjøttbetennelse og tannløsning, tannrotproblemer, pulpalidelser, tannkjøttlidelser, kjevebeinlidelser, feilstillinger og i mindre grad karies («hull i tennene»), noe som er mer vanlig humant.

Hos oss har vi gratis tannsjekk som hvem som helst kan komme inn til. (Hvis undersøkelsen krever sedasjon av dyret så er det ikke gratis.)