Om tannproblemer hos valper

Alle melketenner som eksisterer samtidig med tilsvarende ny permanent tann bør trekkes snarest. Hvis retente melketenner IKKE trekkes så kan permanent tann komme til å peke feil og forstyrre bittet.

Røttene til melketennene er svært lange og tynne og det er viktig å ikke skade permanente tenners røtter under tanntrekk. Om vi trekker den retente melketannen uten å skade tannanlegg så normaliseres tannstilling. Hvis man venter i 3 uker med å trekke den retente melketannen så blir bittfeilen permanent. Roten på den permanente tannen er bare tynt skall, clinic derfor skades den lett.

Insisiver hos hund skal felles ved 3-4 måneders alder, canintenner ved 4-6 måneders alder. Permanente tenner skal være utvokst ved 7-8 måneders alder. Melketenner skal trekkes så fort de permanente tennene kommer. Melketenner som ikke er bevegelige vil ikke løsne av seg selv.

Det er viktig å sjekke at valpen har normalt antall tenner. Tenner under tannkjøtt som ikke bryter frem kan gi cyster med store kjevebeintap og må røntges. Ved vaksinering ved 12 ukers alder bør alle melketenner være der.
Av melketenner har hunder tre fortenner på hver side over- og underkjeve, en hjørnetann oppe og en nede, tre kinntenner i overkjeve på hver side og to i underkjeve på hver side.
Av permanente tenner skal en voksen hund ha tre fortenner i under og tre i overkjeve på hver side, en hjørnetann og seks kinntenner i overkjeve og fem kinntenner i underkjeve.
Hvis noen av disse tenner manger bør veterinær kontaktes og dentalrøntgen foretas.

Informasjon om salmonelladiaré

decease "tn":"*G"}»>10431507_839517029401497_2586063709412628479_n

search "tn":"*G"}»>Symptomer på salmonella
Salmonella med symptomer forekommer sjeldent sammenliknet med salmonella uten symptomer. Symptomene på salmonella er som oftest milde og går over av seg selv. I alvorlige tilfeller kan det forekomme feber, store anoreksi, slapphet og buksmerter, diare, oppkast og en progressiv uttørring. Diareen er gjerne vandig eller slimete og kan vare blodig. Enkelte vil ha kronisk feber uten magetarmsymptomer.

Diagnostikk av salmonella
Diagnosen baserer seg på kliniske symptomer kombinert med positive dyrkingsresultater, sammen med mulige predisponerende risikofaktorer som nylig hospitalisering, alder, antibiotikabruk, kjent eksponering for salmonella og eventuelt smitte i omgivelsene.
Isolering av Salmonella kan også gjøres fra friske individer, og påvisning av bakterien behøver derfor ikke bety at salmonella er involvert i den aktuelle sykdomstilstanden.
Salmonella- infeksjoner er meldepliktige siden salmonella kan smitte til menneske.
Forekomst av ferske blodstriper i avføring av og til er ingen indikasjon for behandling med
antibiotika.

Behandling av salmonella
I ukompliserte tilfeller anbefales stotteterapi, samtidig med iverksetting av hygieniske forholdsregler, eventuelt karantene.
Intravenos vaskebehandling kan vare aktuelt. Antibiotikabehandling er bare indisert ved systemisk sykdom, eller hos immunsvekkede pasienter. Behandling vil kunne øke risikoen for utvikling av en kronisk bærerstatus.
Valg av antibiotikum bør baseres på resultater fra dyrking med resistensundersokelser.
Smittede dyr bør isoleres.
Kroniske bærere av salmonella bør ikke behandles med antibiotika.

(Siden ingen dyreeiere trolig ønsker sitt kjæledyrs bilde brukt som illustrasjon her, bruker vi et barnekunstverk . Disse henger by the way til salgs på klinikkens vegger og inntekter fra eventuelle salg går til humanitære formål. Hvem som vil kan forresten vise frem sine kunstverk på våre vegger forutsatt at minst 50% av evetuelt salg går til humanitære formål.)