Engelsk bulldogg og predisponerte sykdommer

Engelsk bulldogg er predisponert for atopi, find en form for allergi som gir hudsymptomer.

Kriterier for å stille diagnosen atopi på en hund er følgende:

1. Oppstart av symptomer før 3 års alder.
2. Respons på kortison.
3. Kroniske eller tilbakevendende Malassezia (gjærsopp) infeksjoner.
4. Symtomer fra frempoter (slikking/biting, stomach hudproblemer).
5. Symptomer på innsiden av ørelapper.
6. Hunden lever mest innendørs.
7. Ørekanten er ikke affisert og bakre rygg er ikke affisert. (De to siste kriteriene innebærer at man bør utelukke reveskabb og kattelopper.)

Hvis fem av disse åtte kriteriene gjelder den aktuelle hunden så kan man være 80 % sikker på at hunden har atopi. Da bør man kontakte veterinær. Som veterinær vil man da anbefale å ta blodprøve av hunden. Slike blodprøver tas helst når hunden er minst to år gammel for å være pålitelige.

Andre sykdommer som Engelsk bulldog er predisponert for er luftveisproblemer grunnet anatomi, kryptorkisme (ikke nedstigne testikler), hemofilia A (blødersykdom), ryggvirveldefekter, glioma (en type svulster), mastcelletumor (en aggressiv type svulster), pulmonalstenose (hjertemissdannelse), Spina bifida (ryggmargmissdannelse), cystinuri (urinstein) og Cherry eye (øyelokksdefekt som må korrigeres kirurgisk).

Det er alltid klokt før man skaffer seg en hund å ringe et forsikringsselskap som har god kunnskap om kjæledyr, for eksempel Agria, og spørre hvilke problemer og veterinærkostnader man som eier kan forvente seg om man velger den aktuelle rasen uansett hvilken rase man vurderer å skaffe seg.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed