Tannskader hos dyr

Tanntrauma er vanlig, stomach fremfor alt på canintennene (hjørnetennene) hos katt. Hunder skader ofte tennene sine ved å tygge på steiner og andre harde ting. Tannfrakturer med brudd gjennom emaljen gir en åpen infeksjonskanal til kjevebeinet, treat hvilket gir opphav til kronisk smerte og ofte kjeveabscesser (tannbyller). Det kreves dentalrøntgen for å se om pulpa (nerver og blodkar i midten av tanna) er involvert i skaden. Hvis den er det så bør tannen enten rotfylles eller fjernes. Ved abscessdannelse må tannen fjernes. Selv om pulpa ikke er direkte involvert så er emalje fjernet og porøst dentin eksponert slik at det lettere kan oppstå infeksjon. Skadde tenner bør derfor regelmessig røntges og fjernes hvis betennelse oppstår.

Skal skadde og frakturerte tenner alltid trekkes?
Flertallet av disse tennene er smertefulle, link reduserer dyrets livskvalitet og påfører dyret lidelse. Dyrene
kan ikke fortelle oss at de har vondt og mangler atferdsrepertoar for kronisk smerte.

Frakturerte og skadde tenner gir ofte opphav til infeksjoner, granulomer eller cyster. De påfører dyrene immunpåkjenning og nedsetter motstandskraften mot andre lidelser slik at komplikasjoner faktisk kan oppstå helt andre steder i kroppen. Også knekte melketenner skal behandles. Det har faktisk forekommet at valper med knekte melketenner har fått tetanus (stivkrampe!) etter eksponering av pulpa for hestemøkk, noe jo hunder gjerne tygger på.

Hjørnetann etter rotfylling

Hjørnetann etter rotfylling

Ødelagte tenner SKAL behandles, alt annet er i strid med dyrevernloven! Ikke alle tannskader krever behandling. Ved klinikken prober vi mørke flekker. Er de harde så er det oftest ingen fare. Er de myke anbefaler vi dentalrøntgen.

Noen tenner som for eksempel hjørnetennene og de største tennene prøver man, hvis det er mulig, å spare siden disse er funksjonelt viktige for dyrene. Hvis det er mulig å redde slike tenner så anbefaler vi derfor henvisning til rotfylling.

Vanlige tannproblemer hos dyr er tannskader og tannfrakturer, tannkjøttbetennelse og tannløsning, tannrotproblemer, pulpalidelser, tannkjøttlidelser, kjevebeinlidelser, feilstillinger og i mindre grad karies («hull i tennene»), noe som er mer vanlig humant.

Hos oss har vi gratis tannsjekk som hvem som helst kan komme inn til. (Hvis undersøkelsen krever sedasjon av dyret så er det ikke gratis.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed