Engelsk bulldogg og predisponerte sykdommer

Engelsk bulldogg er predisponert for atopi, en form for allergi som gir hudsymptomer. Kriterier for å stille diagnosen atopi på en hund er følgende: 1. Oppstart av symptomer før 3 års alder. 2. Respons på kortison. 3. Kroniske eller tilbakevendende Malassezia (gjærsopp) infeksjoner. 4. Symtomer fra frempoter (slikking/biting, hudproblemer). 5. … Les mer