Ebola og hunder

Det foreligger per i dag ingen bevis for at ebola kan spres via hund. En hund tilhørende en ebolasmittet sykepleierske ble avlivet fordi »smitte ikke kunne utelukkes». Problemet er at hunder som er blitt eksponert for ebola og fått antistoff mot viruset aldri har fått symptomer. Man vet ikke hvor … Les mer